Tarina kahden johtajan

Matti* on 52-vuotias johtaja, jonka yrityksessä on noin 20 työntekijää. Muistan yhä hyvin elävästi ensimmäisen tapaamisemme. Hän oli ollut nykyisessä tehtävässään noin seitsemän kuukautta. Olimme suorittamassa työolojen tarkastusta hänen tehtaallaan. Tilojen tutkimisen jälkeen pidimme tiimin kanssa kokouksen hänen toimistollaan.

Annoimme Matille lyhyen raportin ja alustavia kehittämisehdotuksia. Hetken keskustelun jälkeen Matti esitti muutamia kommentteja ja tiedusteluja, jotka eivät suoraan liittyneet käsillä olevaan tilanteeseen. Kysyin häneltä: “anteeksi kysymykseni, mutta et vaikuta kovin tyytyväiseltä tähän keskusteluun?”. Hetken empimisen jälkeen hän vastasi, että olin oikeassa. Tämä oli käännekohta keskustelussamme.

Ehdotin Matille, että tapaisimme uudestaan. Toisen tapaamisemme keskeinen asia oli aktiivinen kuunteleminen. Hän kertoi rauhallisesti liiketoiminnan vaikeuksista, jotka johtuivat kovasta kilpailusta ja pienentyneistä katteista. Matti eli yksin, hänen lapsensa olivat jo aikuisia. Alustavan selvityksen jälkeen päätimme kokeilla coachingia ja konsultointia liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Harry* on 48-vuotias toimitusjohtaja. Hänen yrityksessään on noin 300 työntekijää ja liiketoiminta tuottaa hyvin voittoa. Hän kävi vastaanotollani valittamassa erilaisista, melko pienistä oireista. Hän oli käynyt muutaman erikoislääkärin vastaanotolla ja oli kyllästynyt paikasta toiseen juoksemiseen.

Lyhyen keskustelun jälkeen päätin varata hänelle uuden, pidemmän ajan. Vähitellen sain hänet avautumaan. Hänellä meni ammatillisesti erinomaisesti, mutta hän ei kuitenkaan nauttinut siitä. Henkilökohtaisessa elämässään hänellä oli uusi ihmissuhde ja kaksi teini-ikäistä aiheutti hänelle ylimääräistä päänvaivaa. Kaivoimme syvemmälle ja keskustelimme hänen menneisyydestään, arvoistaan ja suunnitelmistaan. Harryn terveydentila oli hitaasti heikkenemässä. Tehtävänäni oli laatia kokonaisvaltainen suunnitelma, joka kattaisi kaiken olennaisen. Suunnitelmaan kuului terveydentilan analysointi, työn ja henkilökohtaisen elämän tilanteet ja lopuksi strategia, miten edetään.

Muutamien tapaamisten jälkeen sekä Harry että Matti vaikuttivat selkeästi tasapainoisemmilta ja elämäänsä tyytyväisemmiltä.

Elämässä ongelmia ei aina voi eritellä. Yhdellä ongelmalla voi olla juuret syvällä, monissa eri paikoissa. Esimerkiksi talouden haasteisiin liittyy lähes aina myös strategiaa, markkinointia ja johtajuutta. Potilas, jolla on nukkumisvaikeuksia voikin kärsiä keuhkojen, sydämen tai jonkin muun elintoiminnon ongelmista.

Ongelmat syntyvät usein vähitellen ja niihin vaikuttaa sekä haasteet työssä että henkilökohtaisessa elämässä. Myös ympäristö, asenteet, uskomukset tai päämärättömyyden tunne voivat vaikuttaa ongelmien syntyyn ja kasaantumiseen.

Koulutus ja eri alojen kokemus antaa valmiuksia ongelmanratkaisuun. Kyky ymmärtää asioita laajemmin ja analysoida niitä kokonaisuutena tuo sellaista lisäarvoa, joka auttaa hyvinvoinnin rakentamisessa. Yleensä johtajat voivat hyvin ja heidän yhteydenottonsa liittyvätkin usein strategian ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Nautin aidosti todellisten elämäntarinoiden kuuntelemisesta ja on hienoa olla osana ratkaisua.

* Nimet ja eräät yksityiskohdat on muutettu henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi.